6 Adult Film Star Girls Who Vape (PHOTOS)

Ava Taylor vaping - uno liquid
Prev1 of 6
Use your ← → (arrow) keys to browse

Here’s a list of some of our favoriteumm….someone’s favorite pornstar girls who VAPE.

[/tps_header]

Lexi Belle

https://www.reddit.com/r/electronic_cigarette/comments/1wsv3l/she_loves_her_vape_pen/

Prev1 of 6
Use your ← → (arrow) keys to browse

Matt Stein
Matt là một sinh viên tốt nghiệp trong các chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học bang Fresno. Ông cũng đồng thời hoàn thành một Thạc sĩ Khoa học trong điều tiết giao để Drugs, Sinh học, và thiết bị y tế tại Đại học Northeastern. Là một đại học, Matt học chuyên ngành Y tế công cộng, với trọng tâm Quản lý Sức khỏe. Niềm đam mê của ông là nghiên cứu, văn bản, và giáo dục sức khỏe. Ông mong muốn ghi danh vào một chương trình tiến sĩ, một khi ông tốt nghiệp.

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *