Αύγουστος 24, 2015
vapers tongue

“Tongue ατμιστή του”: Τι είναι αυτό? & Πώς να απαλλαγείτε από αυτό?

Καλούν το "vapers γλώσσα" και μπορεί να είναι ο ακριβής λόγος που έχασε ενδιαφέρονται για κάποιες από τις καλύτερες γεύσεις του χυμού ε που είχατε.